Patent & Faydalı Model

Patent Nedir?

Bilimsel ve / veya teknik bir buluşu ya da buluşun uygulama alanındaki kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi belgedir. Patent Belgesi, sahibinin, buluş konusu ürünü üretme, kullanma, satma ve ithal etme gibi konularda tekel hakkına sahip olmasını sağlamaktadır.

Patent / Faydalı Model tescili ile;

 • Buluşlarınızı ve ürünlerinizi korur,
 • Fikir hırsızlığını engeller
 • Hakları güvence altına alır,
 • İzinsiz üretim, satış ve tüketimi engelleyebilir,
 • İmajınızı koruma altına alırsınız.

Patent / Faydalı Model  başvurusu yapmazsanız;

 • Buluşlarınız çalınabilir.
 • Kamuya sunulmasında 1 yılın geçmesi halinde herhangi bir hak talebinde bulunamazsınız.
 • Güçlü ve üretken firma imajınız zedelenir.
 • Yaptırımlarla karşılaşabilir ve dava süreç/ masraflarına maruz kalırsınız.

Patent ve Faydalı model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

Patent Faydalı Model
Yenilik Bakılır Bakılır
Buluş Basamağı Bakılır Bakılmaz
Sanayiye Uygulanabilirlik Bakılır Bakılır
Usuller ve Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler Korunur Korunmaz
Eczacılıkla ilgili Maddeler Korunur Korunmaz
Biyoteknolojik Buluşlar Korunur Korunmaz
Kimyasal ve Biyolojik Maddeler Korunur Korunmaz
Araştırma Raporu Var Var
İnceleme Raporu Var Korunmaz
Koruma Süresi 20 Yıl 10 Yıl

Patent & Faydalı Model Hizmetlerimiz

Yurt içi ve Yurt dışı Patent & Faydalı Model dosya hazırlama ve başvuru hizmeti

Türk patent ve Marka Kurumu nezdinde Yurtiçi Patent veya Faydalı Model Tescil Müracaatı için gerekli evrakların hazırlanması ve başvurunun gerçekleştirilmesi

Yurtdışında, Ülkesel Başvurular, Avrasya Patenti, Afrika Patenti, Avrupa Fasikül Patenti ve PCT başvuruları

 

Yurt içi ve Yurt dışı Patent & Faydalı Model itiraz/savunma hizmeti

 • Remi Patent Bülteninde yayınlanmakta olan Patent & Faydalı Model dosyalarına İtiraz
 • Üçüncü kişilerce yapılan Patent & Faydalı Model itirazlarına karşı Görüş Hazırlama

 

Yurt içi ve Yurt dışı Patent & Faydalı Model araştırma hizmetleri

Patent olarak tescil ettirilmek istenen buluşun Yurt içi ve Yurt dışında tescile uygunluk araştırmasının yapılması

 

Yurt içi ve Yurt dışı Patent & Faydalı Model izleme hizmetleri

Yurt içi Bülten analizi kapsamında Patent & Faydalı Model İzleme hizmeti
Bölgesel ve/ veya Dünya Çapında Benzer Patent & Faydalı Model İzleme

 

Yurt içi ve Yurt dışı Patent & Faydalı Model danışmanlık hizmetleri

 

Yurt içi ve Yurt dışı Patent & Faydalı Model tescil / süreç takip hizmetleri

 

Patent Haritalama

Teknoloji ve Yenilik takibinin önem arz ettiği sektörlere yönelik dünya çapında yayınlanan patent dosyalarının veri madenciliği aracılığıyla, teknik alanlarının ortaya çıkartılması ve Araştırma ve geliştirme amaçlı kullanılmak üzere bu alanlara uygun patent haritalarının çıkartılması

 

Koruyucu Mektup

“koruyucu mektup” çalışması, önceden patent vekilinize hazırlattığınız üretim serbestliği çalışmasını baz alan ama başka birçok detayı da içeren bir ihlal analiz raporu, fuarın düzenleneceği ülkedeki ilgili mahkeme ve polis mercilerine kayıt ettirilmektedir. Örneğin Almanya Patent kanunları buna izin vermektedir.