Marka ;

Marka Nedir ?

Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerinin diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretlere marka denir. Markalar, sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

 

İyi bir marka danışmanlığı ile;

 • hızlı bir büyüme,
 • sektörde öncülük,
 • tercih edilme,
 • kar sağlama,
 • dünyaya açılma,
 • memnuniyet sağlama,
 • başarılı bir kurumsal kimlik,
 • bilinirlik gibi özellikleri kazanırken

 

Marka tescilinizi yaptırmazsanız;

 • rakipleriniz ürün hakkınızı alabilir,
 • logonuz çalınabilir,
 • isminizi  ve logonuzu değiştirmek zorunda kalabilir,
 • marka değerinizi kaybedersiniz.

 

Tasarım:

Tasarım nedir ?

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Bir ürünün tasarım tesciline konu olabilmesi için yenilik ve ayırt edicilik unsurlarını taşıması gerekmektedir.

Tasarım tesciline konu olabilecek Ürünler, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması durumunda tescilsiz tasarım olarak da korunabilirler.

 

Tasarım tescili ile;

 

 • Tasarımlarınızın Taklit edilmemesi,
 • Rekabet içinde olunan firmalardan ayrılır,
 • Prestiji korumak,
 • Etkin pazarlama rolü oluşturur,
 • Ürünlerin kalitesini artırır,
 • Satış ve pazarlama giderlerini azaltır,
 • Tercih edilirsiniz.

 

Tasarım tescilinizi yaptırmazsanız;

 

 • tasarımlarınız çalınır,
 • yeni ve öncelik hakkınızı kaybedersiniz,
 • ürün toplatma , durdurma gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz,
 • Rakipleriniz sizi geçer.

 

 

 

 

Patent & Faydalı Model :

Patent Nedir?

Bilimsel ve / veya teknik bir buluşu ya da buluşun uygulama alanındaki kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi belgedir. Patent Belgesi, sahibinin, buluş konusu ürünü üretme, kullanma, satma ve ithal etme gibi konularda tekel hakkına sahip olmasını sağlamaktadır.

 

Patent / Faydalı Model tescili ile;

 • Buluşlarınızı ve ürünlerinizi korur,
 • Fikir hırsızlığını engeller
 • Hakları güvence altına alır,
 • İzinsiz üretim, satış ve tüketimi engelleyebilr,
 • İmajınızı koruma altına alırsınız.

 

Patent / Faydalı Model  başvurusu yapmazsanız;

 • Buluşlarınız çalınabilir.
 • Kamuya sunulmasında 1 yılın geçmesi halinde herhangi bir hak talebinde bulunamazsınız.
 • Güçlü ve üretken firma imajınız zedelenir.
 • Yaptırımlarla karşılaşabilir ve dava süreç/ masraflarına maruz kalırsınız.

 

 

 

 

 

 

 Marka hizmetlerimiz ;

Yurt içi ve Yurt dışı marka dosya hazırlama ve başvuru hizmeti

 • Türk patent ve Marka Kurumu nezdinde Yurtiçi Marka Tescil Müracaatı için gerekli evrakların hazırlanması ve başvurunun gerçekleştirilmesi
 • Yurtdışı kapsamında, Ülkesel, Madrid, CTM başvuruları, OAPİ başvuruları
 • Garanti Markası ve Ortak Marka Müracaatları
 • Tanınmış Marka Müracaatları

Yurt içi ve Yurt dışı marka itiraz/savunma hizmeti

 • Remi marka Bülteninde yayınlanmakta olan Markaya İtiraz
 • Yeniden İnceleme ve Değerlendirme  Kurulu incelemesi talebi kapsamında Enstitü Kararlarına İtiraz
 • Üçüncü kişilerce yapılan itirazlara karşı Görüş Hazırlama

 

Yurt içi ve Yurt dışı marka araştırma hizmetleri
Marka olarak tescil ettirilmek istenen ibarenin Yurtiçi ve Yurtdışında tescile uygunluk araştırmasının yapılması

 

Yurt içi ve Yurt dışı marka izleme hizmetleri

Yurtiçi Bülten analizi kapsamında Marka İzleme hizmeti
Bölgesel ve/ veya Dünya Çapında Benzer Marka İzleme

Müşteri bazlı sicil ve evrak kayıt işlemleri

Resmi kurum nezdinde kayıtlı müşteri numarası üzerinden firma bazlı yapılan, Adres–Unvan- Nev’i Değişikliği, Birleşme – Ayni sermaye koyma işlemi, Veraset ve İntikal işlemi, Rehin Koyma,  Devir-Lisans Kaydı Müracaatı gibi işlemlerin tamamı firmamız tarafından yapılarak, kurum süreçleri takip edilmekte ve  İlgili resmi yazılar müvekkillere ulaştırılmaktadır.

 • Marka Kurumsal Kimliği

Firmanıza ait çarpıcı bir logo, web sitesi, görsel ve kurumsal uygulamalar.

 

Yurt içi ve Yurt dışı marka danışmanlık hizmetleri

 

Yurt içi ve Yurt dışı marka tescil / süreç takip hizmetleri

 

 

Tasarım hizmetlerimiz:

Yurt içi ve Yurt dışı tasarım dosya hazırlama ve başvuru hizmeti

Türk patent ve Marka Kurumu nezdinde Yurtiçi Endüstriyel Tasarım Tescil Müracaatı için gerekli evrakların hazırlanması ve başvurunun gerçekleştirilmesi
Yurtdışı kapsamında, Ülkesel, OHIM ve Lahey Endüstriyel Tasarım Tescil başvuruları

Yurt içi ve Yurt dışı tasarım itiraz/savunma hizmeti

 • Remi Tasarım Bülteninde yayınlanmakta olan Tasarımlara İtiraz
 • Üçüncü kişilerce yapılan tasarım itirazlarına karşı Görüş Hazırlama

 

Yurt içi ve Yurt dışı tasarım araştırma hizmetleri

Tasarım olarak tescil ettirilmek istenen ürünün Yurtiçi ve Yurtdışında tescile uygunluk araştırmasının yapılması

Yurt içi ve Yurt dışı tasarım izleme hizmetleri

Yurtiçi Bülten analizi kapsamında Tasarım İzleme hizmeti
Bölgesel ve/ veya Dünya Çapında Benzer Tasarım İzleme

 

Yurt içi ve Yurt dışı tasarım danışmanlık hizmetleri

 

Yurt içi ve Yurt dışı tasarım tescil / süreç takip hizmetleri

 

Patent & Faydalı Model Hizmetlerimiz:

Yurt içi ve Yurt dışı Patent & Faydalı Model dosya hazırlama ve başvuru hizmeti

Türk patent ve Marka Kurumu nezdinde Yurtiçi Patent veya Faydalı Model Tescil Müracaatı için gerekli evrakların hazırlanması ve başvurunun gerçekleştirilmesi

Yurtdışında, Ülkesel Başvurular, Avrasya Patenti, Afrika Patenti, Avrupa Fasikül Patenti ve PCT başvuruları

Yurt içi ve Yurt dışı Patent & Faydalı Model itiraz/savunma hizmeti

 • Remi Patent Bülteninde yayınlanmakta olan Patent & Faydalı Model dosyalarına İtiraz
 • Üçüncü kişilerce yapılan Patent & Faydalı Model itirazlarına karşı Görüş Hazırlama

 

Yurt içi ve Yurt dışı Patent & Faydalı Model araştırma hizmetleri

Patent olarak tescil ettirilmek istenen buluşun Yurtiçi ve Yurtdışında tescile uygunluk araştırmasının yapılması

 

Yurt içi ve Yurt dışı Patent & Faydalı Model izleme hizmetleri

Yurtiçi Bülten analizi kapsamında Patent & Faydalı Model İzleme hizmeti
Bölgesel ve/ veya Dünya Çapında Benzer Patent & Faydalı Model İzleme

 

Yurt içi ve Yurt dışı Patent & Faydalı Model danışmanlık hizmetleri

 

Yurt içi ve Yurt dışı Patent & Faydalı Model tescil / süreç takip hizmetleri

 

Patent Haritalama

Teknoloji ve Yenilik takibinin önem arz ettiği sektörlere yönelik dünya çapında yayınlanan patent dosyalarının veri madenciliği aracılığıyla, teknik alanlarının ortaya çıkartılması ve Araştırma ve geliştirme amaçlı kullanılmak üzere bu alanlara uygun patent haritalarının çıkartılması

Koruyucu Mektup

“koruyucu mektup” çalışması, önceden patent vekilinize hazırlattığınız üretim serbestliği çalışmasını baz alan ama başka birçok detayı da içeren bir ihlal analiz raporu, fuarın düzenleneceği ülkedeki ilgili mahkeme ve polis mercilerine kayıt ettirilmektedir. Örneğin Almanya Patent kanunları buna izin vermektedir.

 

 

 

Diğer tescil işlemleri:

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Tescili

Entegre devre Topografyaları Tescili

Yeni Bitki Türleri (5042 Sayılı Kanun çerçevesinde verilmiş ISLAHATÇI HAKKI BELGESİ)

 

 

 

Diğer Hizmetler:

Barkod Tescili

Barkod Sistemine geçilmesinde ilk adım GS1 firma öneki almaktır.

Bu sayede ürünlerinizi, lokasyonlarınızı, taşıma birimlerinizi, taşınmazlarınızı ve dokümanlarınızı dünya genelinde tekil olarak numaralandırma ayrıcalığına hak kazanırsınız.

GS1 Sistemi (Barkod) Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:

 1. Başvuru Formu
 2. Taahhütname
 3. Faaliyet Belgesi: Firmanın Ticaret Odası/Sanayi Odası/Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Odasına (TESK) kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı başvuruya eklenmelidir.
 4. Gelir Tablosu: Başvuruda bulunulan yıldan bir yıl öncesine ait Kurumlar Vergi Beyannamesi olmalı ve firmanın muhasebecisine ya da mali müşavirine onaylatılmalıdır. Firma başvuru yaptığı yıl içinde kurulmuş ise gelir tablosu yerine kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesini göndermelidir.
 5. Sisteme Giriş Ücreti Banka Dekontu:

Başvurular firma bazında yapılmakta olup, ürün çeşitlerinin sayısına göre alınmaktadır. Tescil süreci yaklaşık 10 gündür.

 

 

Alan adı Tescili ve Hosting hizmeti

Alan adı, bir ürün ya da şirketin sanal dünya da ki adı ve adresidir. Bu yüzden ürün ya da şirketinizin adını sanal ortamda da tescil ettirmek koruma kapsamını arttıracaktır.  Firmamız com, com.tr, net, org, biz, İstanbul gibi uzantılara sahip alan adlarının tümünü adına tescil ettirebilmektedir.

Alan Adı İtiraz işlemleri:

Haksız şekilde tescil edilmiş com.tr uzantılı alan adları itiraz sonucu düşürülebilir. İlgili itiraz süreci kurum tarafından değerlendirilerek, 2 ay süre ile durdurulduktan sonra, tescil sisteminden silinecektir.

 

Telif Hakları

Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde korunur.

5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ile korunabilecek eser çeşitleri;

 • İlim ve edebiyat eserleri
 • Musiki eserleri
 • Güzel sanat eserleri
 • Sinema eserleri
 • İşlenme ve Derlemeler

.         Bilgisayar programları

 

 

Belgelendirme Hizmetleri

 • İş güvenliği
 • Ürün belgelendirme ( CE; İSO; HACCP; TSE; Saso Belgesi; Gostr Belgesi; Helal Belgesi, Koşer Belgesi, Analiz Belgesi…)
 • Tarımsal ürün belgelendirme,
 • Turizm belgelendirme
 • Sistem belgelendirme

gibi bir çok alanda çözüm ortakları ile hizmet vermektedir.

 

Teşvik işlemleri

 • Devlet teşvikleri hakkında ön bilgilendirme
 • Çözüm ortakları ile teşvik İşlem takibi

 

 

İş Sağlığı  Ve Güvenliği Hizmetleri;

İş Güvenliği Uzmanlarımız, iş güvenliği hizmeti kapsamında; Temel İş Güvenliği Eğitimleri, Risk Analizi, Acil Durum Eylem Planı, Yangın ve Tahliye tatbikatları vb. çalışmaları yürütür. Çalışanların güvenliğini tehdit eden ve muhtemel iş kazası ve meslek hastalığı sebeplerinden sayılan tehlikeli ve riskli durumların ortadan kaldırılması, İş Güvenliği Hizmetimizin temel amaçlarındandır.

Hukuki işlemler

 • Fikri ve sınai mülkiyet kanunu çerçevesinde İhtar çekme ve ihtara cevap
 • Fikri ve sınai mülkiyet kanunu çerçevesinde Tecavüz tespiti
 • Fikri ve sınai mülkiyet kanunu çerçevesinde Ceza ve hukuk davaları
 • Sınai Mülkiyet kanunu çerçevesinde Marka, patent ve tasarım itirazlarının yapılması / savunma dosyalarının hazırlanması
 • Fikri ve sınai mülkiyet kanunu çerçevesinde Bilirkişilik
 • Fikri ve sınai mülkiyet kanunu çerçevesinde Lisans anlaşmalarının hazırlanması
 • Fikri ve sınai mülkiyet kanunu çerçevesinde hukuk danışmanlığı verilmesi
 • Sınai Mülkiyet kanunu çerçevesinde Hükümsüzlük dava takibi
 • Sınai Mülkiyet kanunu çerçevesinde, Hükümsüzlük davalarına karşı savunma verilmesi

 

Gümrükleme ;

İthalat ve ihracat işlemlerinizin gümrüklemesini emin ellerle yapın..

 

 

 

 

 

 

http://www.dunya.com/patent-haberleri/

http://www.tpe.gov.tr/portal/default.jsp

http://www.wipo.int/portal/en/index.html

http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html

http://www.tubitak.gov.tr/