Diğer tescil işlemleri

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Tescili

Entegre devre Topografyaları Tescili

Yeni Bitki Türleri (5042 Sayılı Kanun çerçevesinde verilmiş ISLAHATÇI HAKKI BELGESİ)

 

Diğer Hizmetler

Barkod Tescili

Barkod Sistemine geçilmesinde ilk adım GS1 firma öneki almaktır.

Bu sayede ürünlerinizi, lokasyonlarınızı, taşıma birimlerinizi, taşınmazlarınızı ve dokümanlarınızı dünya genelinde tekil olarak numaralandırma ayrıcalığına hak kazanırsınız.

GS1 Sistemi (Barkod) Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:

 1. Başvuru Formu
 2. Taahhütname
 3. Faaliyet Belgesi: Firmanın Ticaret Odası/Sanayi Odası/Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Odasına (TESK) kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı başvuruya eklenmelidir.
 4. Gelir Tablosu: Başvuruda bulunulan yıldan bir yıl öncesine ait Kurumlar Vergi Beyannamesi olmalı ve firmanın muhasebecisine ya da mali müşavirine onaylatılmalıdır. Firma başvuru yaptığı yıl içinde kurulmuş ise gelir tablosu yerine kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesini göndermelidir.
 5. Sisteme Giriş Ücreti Banka Dekontu:

Başvurular firma bazında yapılmakta olup, ürün çeşitlerinin sayısına göre alınmaktadır. Tescil süreci yaklaşık 10 gündür.

 

 

Alan adı Tescili ve Hosting hizmeti

Alan adı, bir ürün ya da şirketin sanal dünya da ki adı ve adresidir. Bu yüzden ürün ya da şirketinizin adını sanal ortamda da tescil ettirmek koruma kapsamını arttıracaktır.  Firmamız com, com.tr, net, org, biz, İstanbul gibi uzantılara sahip alan adlarının tümünü adına tescil ettirebilmektedir.

Alan Adı İtiraz işlemleri:

Haksız şekilde tescil edilmiş com.tr uzantılı alan adları itiraz sonucu düşürülebilir. İlgili itiraz süreci kurum tarafından değerlendirilerek, 2 ay süre ile durdurulduktan sonra, tescil sisteminden silinecektir.

 

Telif Hakları

Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde korunur.

5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ile korunabilecek eser çeşitleri;

 • İlim ve edebiyat eserleri
 • Musiki eserleri
 • Güzel sanat eserleri
 • Sinema eserleri
 • İşleme ve Derlemeler
 • Bilgisayar programları

 

 

Belgelendirme Hizmetleri

 • İş güvenliği
 • Ürün belgelendirme ( CE; İSO; HACCP; TSE; Saso Belgesi; Gostr Belgesi; Helal Belgesi, Koşer Belgesi, Analiz Belgesi…)
 • Tarımsal ürün belgelendirme,
 • Turizm belgelendirme
 • Sistem belgelendirme

gibi bir çok alanda çözüm ortakları ile hizmet vermektedir.

 

Teşvik işlemleri

 • Devlet teşvikleri hakkında ön bilgilendirme
 • Çözüm ortakları ile teşvik İşlem takibi

 

 

İş Sağlığı  Ve Güvenliği Hizmetleri;

İş Güvenliği Uzmanlarımız, iş güvenliği hizmeti kapsamında; Temel İş Güvenliği Eğitimleri, Risk Analizi, Acil Durum Eylem Planı, Yangın ve Tahliye tatbikatları vb. çalışmaları yürütür. Çalışanların güvenliğini tehdit eden ve muhtemel iş kazası ve meslek hastalığı sebeplerinden sayılan tehlikeli ve riskli durumların ortadan kaldırılması, İş Güvenliği Hizmetimizin temel amaçlarındandır.

Hukuki işlemler

 • Fikri ve sınai mülkiyet kanunu çerçevesinde İhtar çekme ve ihtara cevap
 • Fikri ve sınai mülkiyet kanunu çerçevesinde Tecavüz tespiti
 • Fikri ve sınai mülkiyet kanunu çerçevesinde Ceza ve hukuk davaları
 • Sınai Mülkiyet kanunu çerçevesinde Marka, patent ve tasarım itirazlarının yapılması / savunma dosyalarının hazırlanması
 • Fikri ve sınai mülkiyet kanunu çerçevesinde Bilirkişilik
 • Fikri ve sınai mülkiyet kanunu çerçevesinde Lisans anlaşmalarının hazırlanması
 • Fikri ve sınai mülkiyet kanunu çerçevesinde hukuk danışmanlığı verilmesi
 • Sınai Mülkiyet kanunu çerçevesinde Hükümsüzlük dava takibi
 • Sınai Mülkiyet kanunu çerçevesinde, Hükümsüzlük davalarına karşı savunma verilmesi

 

Gümrükleme ;

İthalat ve ihracat işlemlerinizin gümrüklemesini emin ellerle yapın..